Les 7

Deze keer geen video. De beelden zeggen meer dan woorden.

Minicursus les 7. Focus en Kleur

In de vorige les hadden we het over focus. Focus is een belangrijk aspect in een schilderij. Kijk nog eens naar het schilderij van Vermeer, het melkmeisje. Waar ligt de focus? melkmeisje Waar ging het Vermeer om? Om het raam links? Om de kleding van het meisje? Om de tafel? Nee. Vermeer legde de focus op het voorzichtig schenken van de melk . Dat is waar je meteen naar kijkt. Het gebied van de kan, de melk, daar kijk je meteen naar. Dat komt niet alleen door de handeling. Het komt ook door haar kijkrichting. En, heel belangrijk, hij heeft gebruik gemaakt van schildertechnische methoden om de blik daar te focussen. En dat komt onder andere door: het contrast van de melk tegen de zwarte binnenkant van de kan, het oranje van de rand van de kan en de binnenrand van de kom vlak in de buurt van de blauw doek en de blauwe rok. (complementaire kleuren). Als je complementaire kleuren naast elkaar zet, versterken ze elkaar en vraagt het aandacht. (meng je ze, dan vergrijzen ze elkaar. Zie de les: kleuren mengen). Dus wat Vermeer hier met kleur gedaan heeft is niet toevallig. Hij heeft gebruik gemaakt van onder andere  twee schilder-methodes om focus te maken: licht/donker contrast en kleurcontrast.melkmeisje-diagonalen-en-contrasten Kijk eens naar hoe het lichtdonkercontrast wordt toegepast. Zelfs waar de linkerschouder lichtvangt, is de (lichte) muur donker, en waar de gele rechterschouder donker is, is de muur licht….. Contrast! Hij doet hetzelfde met het witte kapje van de vrouw. Bestudeer dat en kijk of je nog meer elementen kunt vinden waar het licht/donker contrast en het kleurcontrast is uitgebuit. Ook de kijkrichting van de vrouw, de diagonaal in het schilderij van rechtsboven naar links onder, en zelfs van linksboven naar rechtsonder zijn compositorische elementen waar we van kunnen leren! Maar die laatste nu ter zijde. We kunnen dat natuurlijk niet altijd en overal toepassen. Maar zodra je een mogelijkheid ziet, of kan verzinnen of creëren in je schilderij, probeer je daarvan bewust te zijn. Ga op zoek naar die elementen, omdat je wilt, dat waar het jou omgaat, óverkomt in je schilderij. Daarmee kan je je verhaal vertellen. Daarmee laat je zien, wat jij uit wilt beelden. Laat zien, waar de kijker het eerst moet kijken. Manipuleer zelfs als je dat wilt, het licht, omdat het schilderij dat nodig heeft. .meilkmeisje-bleek Op bovenstaande foto heb ik de kleur weggedrukt en de contrasten minder groot gemaakt.in zwart wit zie je hoe de contrasten van licht en donker hier zo goed als weggevallen zijn. meilkmeisje-bleek-zw-wit Vergelijk het schilderij nu eens met het schilderij van Vermeer zoals hij dat geschilderd heeft. Hier is het een zoet plaatje geworden. En verliest (bijna) alles van een interessant schilderij. Zie je het verschil? Dit voorbeeld is een slap aftreksel van het eerste schilderij en dat heeft alles met de contrasten te maken. Trek er je lering uit.   Happy painting!