Les 3

?rel=0

Minicursus les 3,

Kleuren mengen.

Welkom op les 3 van deze minicursus schilderen.
De verf staat op het palet. We hebben ruimte om te mengen.

Kleuren mengen is voor veel beginnende schilders nog een soort toevalstreffer.
Zij hebben zich nog nooit verdiept in wat kleuren met elkaar doen en hoe het komt,
dat ze toch altijd op een modderkleur uitkomen als ze bepaalde kleuren willen mengen.
En eigenlijk is het niet zo moeilijk, je moet alleen het principe van de kleurenleer even goed in je hoofd hebben.
.kleurencirkel
Kijk naar de middelste driehoek. Daar zie je drie kleuren, rood, blauw en geel. Dit heten de drie primaire kleuren.
Meng je twee van die kleuren met elkaar, dan krijg je een secundaire kleur.
De secundaire kleuren staan buiten die middelste driehoek als driehoekjes en grenzen
aan de twee primaire kleuren waarvan ze gemaakt zijn. Dus: geel met rood maakt oranje,
geel met blauw maakt groen, en blauw met rood maakt paars. So far so good!
Dit is duidelijk he? Prent dat goed in je hoofd. Natuurlijk hangt het ervan af, hoeveel rood
je bij het geel doet, of hoeveel geel je bij het rood doet, in hoeverre de oranjes roodachtig
of geelachtig worden. Dit geldt voor alle secundaire kleuren. Maar de kleuren blijven helder,
het wordt geen modder, hoe je de verhoudingen ook maakt.

Heldere kleuren dus. Ook is het type blauw of rood, of geel bepalend hoe de kleur gaat uitpakken.
Experimenteer daarmee. Je zal zien, dat er verschillende oranjes, paarsen en groenen ontstaan,
als je met de verschillende roden, blauwen en gelen gaat mengen. Je kunt zelfs twee roodsoorten
pakken, en die met een geel, of met beide gelen mengen en dit doen met alle primaire kleuren.
Maar…. Zorg dat je het bij twee kleursoorten houdt, en dat je geen van de derde kleur erbij doet
als je helder wilt blijven.

Want:
Als je de derde kleur erbij doet, gaat je kleur vergrijzen, De kleurkracht neemt af. De helderheid
gaat direkt verloren.
Een heldere kleur betekent dus niet een lichte kleur, maar een onvergrijsde kleur, een kleur die
gemaakt is vanuit twee primaire kleurtypes, van roden met gelen, gelen met blauwen, of blauwen met roden.
En de bruinen dan? Die blijven buiten de kleurcirkel. Bruinen zijn aardekleuren en vallen niet
onder de kleuren van het kleurenspectrum. Daarover later meer.
Ga eerst experimenteren met het mengen van kleuren van twee kleurfamilies.

En als je wilt, dat ik je online begeleid, kan dat als je me contact via het contactformulier.